İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel performans göstergelerimizden birisi olup faaliyetlerimizin sürdürülmesinde en önemli konumuzdur.

Bu konuda aşağıdaki hususları gerçekleştirmekteyiz:

  • Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışma ortamlarını sağlıklı hale getirmek; iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durumları tespit etmek,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak kabul edip daha ileri seviyeye ulaştırmak,
  • Risk değerlendirmesi yapmak ve bu riskleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği performansımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin etkin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi.