ÇEVRE POLİTİKASI
ÇEVRE POLİTİKASI
Arte İnşaat, inşaat faaliyetlerini sürdürürken çevreyi korumayı da amaç edinmiştir. Bu amaçla ilgili yapılan tüm gelişme ve çalışmalarda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir.

Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimiz ahlaki değerlerin ışığında, ulusal ve uluslararası yüksek standart mevzuatlarına uygun şekilde, resmi mercilerle işbirliği ve toplumla iletişim içinde korunmaktadır.

Doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve kazandırılmasının sağlanmasını, sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi ve çevre faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.